Inspecties

Inspecties aan het begin van de huurovereenkomst:

Nadat de huurovereenkomst is getekend en u alle bedragen heeft voldaan, gaan wij samen de woning inspecteren. Wij bekijken dan gezamenlijk of de woning conform afspraak aan u wordt opgeleverd.

Wij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Inspecties worden uitsluitend gepland op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Tijdens de inspectie noteren wij in het conditierapport gebreken, opmerkingen en zaken welke eventueel nog door de verhuurder dienen te worden opgelost. Daarnaast nemen wij de meterstanden op zodat u ervoor kunt zorgen dat u z.s.m. aangesloten wordt bij een energieleverancier.

U ontvangt nadien een afschrift van het conditierapport per mail.

U krijgt de sleutel van de woning aan het einde van de inspectie, indien u alle bedragen heeft voldaan!

Inspecties tijdens de huurovereenkomst:

Wij kunnen periodiek contact met u opnemen om de woning tussentijds te inspecteren. De verhuurders willen en moeten de woning in een goede staat houden. Tijdens een tussentijdse inspectie zullen wij de staat van onderhoud van de woning bekijken en daarnaast willen wij controleren of u de woning bewoont zoals is afgesproken.

Inspecties aan het einde van de huurovereenkomst:

Na uw schriftelijke opzegging nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor  de eindinspectie en meestal plannen wij ook een afspraak in voor een voorinspectie. Inspecties worden uitsluitend gepland op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Tijdens de voorinspectie worden zaken met u besproken als:

  • gaatjes in de muren en plafonds dichtmaken
  • spijkers en schroeven verwijderen
  • het eventueel vervangen of aanpassen van door u aangebrachte zaken
  • het in neutrale kleuren opleveren van de wanden
  • schoonmaken van het pand

De woning moet in goede staat worden achtergelaten. Indien u zaken wenst aan te bieden aan een opvolgend huurder ter overname, verzoeken wij dit direct in uw opzegbrief te melden, onder opgave van de gevraagde overname prijs per onderdeel.

 

Eindinspectie / oplevering

Tijdens de eindinspectie nemen wij de woning nogmaals met u door en controleren de gemaakte afspraken. Is er tijdens de verhuizing schade ontstaan, dan brengen wij u kosten voor herstel in rekening, die wij u ter plekke melden.  U mag dit ook zelf verzorgen, maar dient dan wel op dagbasis de huurbetaling te voldoen tot er correct wordt opgeleverd. We noteren meterstanden en nemen alle sleutelsets in ontvangst. Het is niet toegestaan sleutels af te geven aan derden, ook niet aan de volgende huurder.

U ontvangt na de eindinspectie, per mail, een inspectierapport waarop ook de meterstanden zijn genoteerd.

Tips

  • Controleer de meterstanden op uw eindafrekening van uw energieleverancier
  • Verhuis of beeindig uw aansluiting voor telefoon, internet en tv
  • Schrijf u uit bij de Gemeente afd. bevolking
  • Gebruik de Post NL verhuis service