Opzeggen en verhuizen

Voor een verhuizing moet er heel wat geregeld worden.  Uw huur moet schriftelijk worden opgezegd bij ons kantoor, bij voorkeur aangetekend, per brief voorzien van uw handtekening. Houdt u hierbij de opzegtermijn goed in de gaten, die altijd ingaat per de eerste van een maand!

Uw opzegging is pas rechtsgeldig nadat wij uw opzegging schriftelijk (per mail of brief) hebben bevestigd.

Wij vragen u contact op te nemen voor de eindinspectie. In de meeste gevallen doen wij ook nog een voor-inspectie, dan weet u precies waar u aandacht aan moet geven om correct op te leveren.

Als er een borg is betaald wordt deze uiterlijk 1 maand na correcte oplevering terug betaald, ervan uitgaande dat er naast de correcte oplevering geen huur achterstand is. Als huurder is het niet toegestaan om de huur te verrekenen met de borg, dus ook de laatste maand huur moet gewoon voldaan worden.

Voor de opzegging van een woning geldt een opzegtermijn, welke vermeld staat in uw huurovereenkomst. De opzegtermijn ligt over het algemeen tussen 1 en 3 maanden. Voor eventuele uitzonderingen verwijzen wij naar uw huurcontract.

Meldt in uw opzegbrief ook alle telefoonnummers en e-mailadressen waarop u bereikbaar bent en uw nieuwe adres, let op: uw brief moet voor de datum van de opzegging bij ons binnen zijn.

Voorbeeldbrief huuropzegging Nederlands

Voorbeeldbrief huuropzegging Engels