Schade

Bij de eindinspectie wordt vastgesteld welke zaken volgens het huurcontract niet in orde zijn. Wij nemen dit op in het inspectierapport en stellen de schade vast. Dit kan, zeker, als er een offerte moet worden aangevraagd of schaderapport opgesteld moet worden langere tijd in beslag nemen, waardoor u extra huur moet voldoen.

Ook indien de woning niet schoon wordt opgeleverd zullen er schoonmaakkosten van een professioneel schoonmaakbedrijf in rekening worden gebracht.