Veel voorkomende vragen

Mag ik onderverhuren?

Nee, dit is te allen tijde ten strengste verboden, tenzij u schriftelijke toestemming van de eigenaar of de beheerder heeft gekregen. Door uw woning onder te verhuren c.q. aan derden in gebruik te geven, pleegt u een wanprestatie. Verhuurder kan op basis hiervan de huurovereenkomst beëindigen los van eventuele boetes en overige kosten die u hiervoor kunt verwachten.

Waar kan ik de algemene bepalingen van de huurovereenkomst vinden

Zie link naar pdf download de

Algemente bepalingen woonruimte 2003
Algemene bepalingen woonruimte 2007
Algemene bepalingen woonruimte 2003 Engels

Algemene bepalingen kantoorruimte 2003

Algemene bepalingen winkelruimte 2003
Algemene bepalingen winkelruimte 2008
Algemene bepalingen winkelruimte 2012

Wanneer krijg ik de afrekening van de servicekosten?

Uiterlijk 6 maanden na sluiting van het afrekenseizoen.

Hoe en tegen welke datum moet ik mijn huur opzeggen?

De huur moet bij voorkeur per aangetekende brief worden opgezegd, voor de 1e van de kalendermaand en bedraagt in de meeste gevallen een volle kalendermaand, de correcte opzegtermijn staat in uw huurovereenkomst.

Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug?

Indien correct opgeleverd binnen 1 maand na einde huur

Hoe kan ik mij inschrijven voor een huurwoning ?

Hiervoor kunt u onderstaand gegevensformulier gebruiken. U kunt dit invullen en vervolgens inscannen en terug mailen, faxen of opsturen per post.

Let op de gevraagde bijlagen: kopie loonstrook/inkomstenverklaring, identiteitsbewijs en verklaring huidige verhuurder / beheerder!

Download gegevens formulier:

Gegevensformulier NL

Gegevensformulier Engels

Hoe kan ik de post mee verhuizen ?

Gebruik de Post NL verhuis service

U kunt deze maand niet betalen ?

Het lukt mij niet om de huur deze maand op tijd te betalen, kan ik een regeling treffen?  Neem contact op met de huuradministratie via beheer@multipath.nl en leg ons uit wat de oorzaak is en hoe u denkt dit op te lossen.