Veranderingen in en rondom de woning

Voor veranderingen, die niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden, dient u altijd eerst te overleggen met de beheerder van uw woning. Wie de beheerder van uw woning is staat in uw huurovereenkomst. dit kan of de verhuurder zelf zijn dan wel  Multipath Vastgoed BV.

Welke veranderingen bedoelen wij bijvoorbeeld:

  • schilderen
  • gaten boren
  • kranen vervangen
  • wanden plaatsen
  • vloerbedekking veranderen