Verhuurders

Verhuurt u een pand, beheerd door Multipath Vastgoed dan vindt u bij  ‘Mijn Multipath’  eenvoudig informatie over uw objecten, zoals financiële en juridische zaken, onderhoud updates en huurcontracten.

Wilt u uw pand laten beheren door Multipath vastgoed, neem dan vrijblijvend contact met ons op, direktie@multipath.nl

Vastgoed management

Of u nu 1 pand of uw gehele portefeuille wilt laten beheren door een professionele beheerder, dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij denken met u mee, hebben de benodigde kennis over huurders in huis en kunnen door analyse en toekomstvisie een wezenlijke bijdrage leveren om uw huurinkomsten zeker te stellen.

Een tevreden huurder is meer waard dan menig vastgoed eigenaar beseft. Een maand leegstand staat gelijk aan al uw huurverhogingen in 8 jaar, dus weloverwogen besluiten om een huurverhoging toe te passen, zou vanzelfsprekend moeten zijn.  Als uw beheerder niet optimaal presteert kost dit handenvol geld.   Beheerders hebben vaak problemen met verhuren omdat de organisatie gericht is op de interne processen, zij zijn immers administratief ingesteld en zijn geen commerciëlen.  Multipath Vastgoed zal dan ook altijd de verhuur uitbesteden aan een professionele verhuur makelaar, keuze aan de opdrachtgever, natuurlijk met een gezonde voorkeur voor Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar, immers een gelieerde onderneming die dit al sinds 1961 doet.

Kennis is Macht

Onze organisatie stelt zich op het standpunt dat u volledig moet kunnen profiteren van de aanwezige marktkennis, inzicht in demografische factoren dan wel vastgoedontwikkelingen en dat u kunt vertrouwen op onze analyse.  Buiten financieel-administratief beheer begeleiden wij (her)ontwikkelingen/verbouwingen, verzorgen inkoop en leveren facilitaire diensten met onze eigen onderhoudsdienst. Bovenal moet vastgoed blijven aansluiten bij de vraag uit de markt. Op dit punt zijn wij ijzersterk en betrokken. Met onze kennis en visie kunt u de huurder van morgen ook naar tevredenheid blijven bedienen en neemt u een voorsprong op uw concurrenten.

Goed contact huurders

Multipath Vastgoed is een open organisatie met professionele medewerkers die het boven alles gewoon leuk vinden om dit werk te doen. Wij vinden het van groot belang dat de contacten met huurders, verhuurders en VVE leden correct en duidelijk verlopen.  Onze huurders zijn vaak buitenlandse expats dan wel medewerkers van Internationale bedrijven die een hoog service level wensen.   Wat de vraagstelling ook is van een huurder of VvE lid, we pakken dat serieus op en zorgen in ieder geval snel voor duidelijkheid. Ons streven is dat huurders zo lang mogelijk naar tevredenheid in de woning blijven.

Beheer voor de particuliere belegger/eigenaar

Voor de particuliere verhuurder hebben wij een beheerpakket waarbij wij zorgdragen voor het financiële en administratieve beheer, incasso en verwerken van eventuele onderhoud klachten. De huurincasso verloopt via onze derdengelden rekeningen, middels een stichting zijn de geldstromen gescheiden van de activiteiten. Essentieel vinden wij, u krijgt de huur iedere maand doorgestort en periodiek een afrekening waarop de doorgestorte huren staan alsmede de gemaakte kosten.  Wij beoordelen een onderhoudsklacht op zijn authenticiteit en vragen bij grotere bedragen eerst uw toestemming voor reparatie.

Als een huurder heeft opgezegd wordt eerst een voor-inspectie gedaan om te bepalen wat de conditie van het gehuurde zal zijn bij oplevering, in overleg met u bepalen we of er mutatie werkzaamheden zijn, om in ieder geval te zorgen voor maximale courantheid, leegstand is geen welstand!

Als de conditie voor wederverhuur is bepaald kan direct de verhuur opgestart worden. Als de eigenaar geen bijzonder voorkeuren heeft, dan doen wij dat graag met Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar, omdat de directe lijnen in de organisatie ons en dus de verhuurder voordeel opleveren.

Bij de selectie van een nieuwe huurder doen wij, zoals onze klanten al jaren gewend zijn, een zorgvuldige selectie en worden de antecedenten nagelopen, dit wordt overigens steeds belangrijker. Door marktomstandigheden zien we het profiel van kandidaten veranderen en daar zijn we alert op. Een huurder moet de huur kunnen betalen en we zijn uitermate voorzichtig met onduidelijke verhalen.

Verhuurinkomsten willen verhuurders over het algemeen onder het regiem van Box III laten vallen, u betaald dan geen heffing over de huurinkomsten, die zijn dus onbelast, maar er wordt uitgegaan van een fictief rendement op het eigen vermogen, vaak woz waarde minus hypotheek, deze overwaarde wordt dan belast met 1,2% .  De belastingdienst kijkt naar uw rol en als u uw pand zelf actief  beheert, ziet de fiscus u als zijnde een ondernemer. De consequentie is dan dat de verhuur niet meer in Box III valt maar in Box 1.  De huur wordt dan belast conform inkomstenbelasting, over het algemeen een minder plezierige heffing t.o.v. belasting heffing in Box III.

Onderhoud

Voor het onderhoud is het belangrijk een overzicht te krijgen van de benodigde kosten op de korte en (middel) lange termijn. Het niet op tijd ingrijpen bij onderhoud kan leiden tot onnodig hoge kosten. Op verzoek van een opdrachtgever kunnen wij door gespecialiseerde bedrijven een meer-jaren onderhoud plan (MOP) laten opstellen.

Registratie en afhandeling klachten/reparaties

Een goede klachtenregistratie is van essentieel belang voor een correct georganiseerde klachtenafhandeling. Het aantal klachten en de afhandeling hiervan toont immers de tevredenheid van de huurders. Een goede vastgoedmanager heeft deze zaken goed voor elkaar, bij Multipath kennen we dan ook een strak ingevoerde procedure voor het indienen, daar begint het namelijk.