Kosten en werkzaamheden

Qua beheer zijn er in de basis twee vormen, administratief beheer en technisch beheer, de combinatie van deze twee komt het meest voor. Multipath Vastgoed verzorgt dan het volledige beheer, maar tussenvormen en deeldiensten, kunnen ook allemaal. Er zijn wel opdrachtgevers die onderhoud (technisch beheer) volledig of tot een bepaald bedrag zelf doen, we spreken dit vooraf af en baseren ons tarief daarop.

De kosten zijn  natuurlijk sterk afhankelijk van de inhoud van de dienstverlening die gekozen wordt, administratief, technisch of beiden, daarnaast het soort vastgoed, de hoeveelheid huurders, maar ook de gemiddelde huurwaarde is een onderdeel van de tarief stelling.  Om u toch een beeld te geven; beheer kan worden verzorgd voor een tarief van 3 tot 6% van de ingekomen huur.  Maar er zijn ook situaties waarbij de wens is om een vaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld bij structurele leegstand, dat tarief is tussen de € 30,00 en € 50,00 per unit/per maand.

Administratief beheer : Wij zorgen voor het geld en u voor het pand

 • Incasseren en controleren van huurbetaling(en)
 • Waarborgsom wordt aan verhuurder doorgestort
 • Maandelijkse storting van inkomsten
 • Periodiek gedetailleerde huurafrekening
 • Het bevorderen van de verhuur van het onroerend goed
 • Adviseren omtrent verzekeringen m.b.t. het onroerend goed
 • Het behandelen van aangelegenheden met overheidsinstanties verband houdend met de huurwetgeving en woonruimtewet
 • Verzorgen van betalingen die in verband staan met het onroerend goed, zoals voldoen van reparatienota’s belastinggelden, premiekwitanties, hypotheekrente e.d.
 • Communicatie aangaande huur via Multipath Vastgoed
 • Communicatie betreffende het pand en eventueel huurders vereniging direct met u

Technisch beheer : U zorgt voor het geld en wij voor het pand

 • Het behandelen van verzoeken en klachten van huurders
 • Het doen verrichten van herstel en/of onderhoudswerkzaamheden
 • Controleren van door derden uitgevoerde werkzaamheden
 • Periodiek bewaken van preventief onderhoud
 • Organisatie en tracking van Meerjaren Onderhoud Plan (MOP)
 • Verzorgen van subsidie aanvragen

Voor beheer van verhuurde panden zijn extra werkzaamheden tegen vastgestelde uurtarieven mogelijk

 • Het verzenden van uitnodigingen inclusief vergaderstukken van vergaderingen;
 • Het voorbereiden en voorzitten van een vergadering;
 • Het bijwonen en notuleren van een vergadering;
 • Het verzorgen van verzending van de notulen voortvloeiend uit de vergadering;
 • Het voeren van incasso procedures.
 • Administratiekosten per verhuurde unit in geval van beëindiging van de overeenkomst met Multipath Vastgoed B.V. bedragen € 30,-, (met een maximum van € 300,-)
 • Bemoeiingen m.b.t. de verhuur van  moeilijk verhuurbare ruimten
 • Het begeleiden en voeren van incassoprocedures
 • Het begeleiden of voeren van procedures inzake omvang van de betalingsverplichting
 • Het begeleiden of voeren van ontruimingsprocedures
 • Het voorbereiden, begeleiden en controleren van restauraties, verbeteringswerkzaamheden, verbouwingen en omvangrijke onderhoudswerkzaamheden
 • Het verwerken van de gevolgen van gewijzigde of nieuwe vormen van de overheid m.b.t. het beheer of vve management (bijv. waarderingsstelsels)
 • Bemoeiingen met overheidsinstanties
 • Onderhoudszaken uitgevoerd door eigen onderhoudsdienst

De extra werkzaamheden worden afzonderlijk op basis van uurtarief in rekening gebracht,

Administratief uurtarief €   75,00
Makelaar uurtarief € 165,00
Assistent makelaar €   85,00
Onderhoudsdienst uurtarief €   35,00

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw